Wykaz opłat za wędkowanie na jeziorach
Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o. na rok 2020:

 1. Opłaty za wędkowanie w sezonie letnim na jeziora udostępnione wg wykazu: w zł
Rodzaj opłaty Jedno jezioro wg wykazu 4 wybrane jeziora
cały sezon 14 dni 7 dni 3 dni 1 dzień  Cały sezon
Z brzegu (01.04 - 30.11) 75 58 38 28 18 129
Z łodzi (01.06 – 15.11) 122 90 70 50 31 186
Ulgowa (01.04 – 30.11)  41 zł / na jedno jezioro z brzegu

Maj z łodzi (01.05-31.05) 56 zł / na jedno jezioro do podstawowego zezwolenia
Noc tylko z brzegu (01.04 – 30.11) 16 zł / wydawane do podstawowego zezwolenia

 1.  Członkowie PZW O/ Koszalin mający aktualną opłatę na wody nizinne lub górskie mogą bez wnoszenia dodatkowej opłaty w Przedsiębiorstwie uprawiać amatorski połów ryb wędkami na następujących jeziorach: Wilczkowo Św., Czaple M i D, Klokowo, Dąbrowieckie D (Radoniewieckie, Kołacz), Dołgie M/k Zagozda, Słonowice, Krzywe, Szerokie - na zasadach niniejszego Regulaminu-Informatora z możliwością:

Z brzegu (01.01 – 31.12)
Z łodzi (01.05-15.11)
Noc tylko z brzegu (01.01 – 31.12)
Z lodu (w całym okresie bezpiecznej pokrywy lodowej)

 1. Opłata całoroczna (w tym spod lodu, z brzegu cały rok i całą dobę, z łodzi od 01.05 do 15.11) na wszystkie jeziora

Z brzegu 201 zł
Z łodzi 391 zł

Członkom PZW O/Koszalin na te opłaty przysługuje zniżka 30% - zezwolenie do wykupienia w siedzibie Spółki, po okazaniu aktualnej legitymacji PZW (opłaty jak w pkt. 2).

Z brzegu 141 zł
Z łodzi 274 zł

 1. Opłata za sezon zimowy 2020 r. (I, II, III, XII 2020 r. oraz 1. i 2. stycznia 2021 r.) - obejmuje:

wszystkie jeziora wg wykazu

56 zł

jedno wybrane jezioro

38 zł

 1. Połowy kuszą na jeziorze Zarańsko w sezonie połowowym od 16 V do 14 X, na innych jeziorach połowy kuszą są zabronione
Opłata na jezioro Zarańsko 3 dni 100 zł
1 dzień 60 zł

 1. Opłat dokonywać można w siedzibie Przedsiębiorstwa lub u osób upoważnionych w terenie.
  Opłat dokonywać można również na konto Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o.
  PKO BP SA o/Złocieniec nr 61 1020 2847 0000 1702 0006 9724 (na przekazie pisane łącznie)
  i w tym przypadku należy określić na blankiecie wpłaty okres wędkowania, sposób i jezioro (lub grupę jezior).

  Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz z wydrukiem następującego tekstu:

„Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym – tekst jednolity (Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z dnia 21 października 2009 r.) ze zmianą (Dz. U. Nr 200 poz. 1322 z dnia 24 września 2010 r.)

b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. ze zmianą Dz.U.Nr 104 poz. 654 z dnia 11 czerwca 2010 r.)

c) Regulaminie - informatorze Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec sp. z o.o.”

Samowolny podział ceny opłaty i okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak opłaty.