Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Spółka z o.o.

ul.Stanisława Staszica 19

78-520 Złocieniec

PKO BP SA o/Złocieniec nr
61 1020 2847 0000 1702 0006 9724

Opłat dokonywać można w siedzibie Przedsiębiorstwa lub u osób upoważnionych w terenie.
Opłat dokonywać można również na konto Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o.
PKO BP SA o/Złocieniec nr 61 1020 2847 0000 1702 0006 9724 (na przekazie pisane łącznie)
i w tym przypadku należy określić na blankiecie wpłaty okres wędkowania, sposób i jezioro (lub grupę jezior).

Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz z wydrukiem następującego tekstu:

„Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym – tekst jednolity (Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z dnia 21 października 2009 r.) ze zmianą (Dz. U. Nr 200 poz. 1322 z dnia 24 września 2010 r.)

b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. ze zmianą Dz.U.Nr 104 poz. 654 z dnia 11 czerwca 2010 r.)

c) Regulamine - informatorze Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec sp. z o.o.”

Samowolny podział ceny opłaty i okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak opłaty.