REGULAMIN-INFORMATOR

PRZEDSIĘBIORSTWA RYBACKIEGO ZŁOCIENIEC sp. z o.o.

78-520 Złocieniec ul. Staszica 19, tel. (94) 36-71-558 www.zlocryb.hg.pl
o zasadach wykonywania amatorskiego połowu ryb na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp.z o.o

Działając na podstawie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz Umowy z ANR, RZGW Poznań i RZGW Szczecin ustala się następujące zasady wędkowania na wodach użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. z o.o. Pozostałe zasady wędkowania regulują przepisy obowiązującego prawa.

 1. Dopuszcza się do uprawiania amatorskiego połowu ryb z brzegu, z łodzi oraz spod lodu na jeziorach użytkowanych przez Przedsiębiorstwo Rybackie Złocieniec Sp. z o o. wg wykazu.
 2. Ze względu na okresy, czas trwania oraz sposoby wędkowania jeziora użytkowane przez spółkę dzieli się na dwie grupy: Grupa I – jeziora przeznaczone do wędkowania na zasadach niniejszego regulaminu, oraz Grupa II łowiska specjalne - udostępniona do wędkowania na zasadach odrębnych regulaminów.
 3. Opłaty za wędkowanie są zróżnicowane w zależności od:
 1. Opłata za wędkowanie z brzegu obejmuje połów ryb przy pomocy dwóch wędek zwykłych lub spinningiem z brzegu.
 2. Opłata za wędkowanie z łodzi obejmuje:
 1. Opłata za wędkowanie na jednym jeziorze nie upoważnia do wędkowania na innym jeziorze.
 2. Opłata za wędkowanie nocą obejmuje tylko połów z brzegu
 3. Podstawą do wykupienia opłaty jest posiadanie Karty Wędkarskiej.
 4. Wędkowanie może odbywać się jedynie z jednostek zarejestrowanych do celów wędkarskich i rybackich.
 5. Na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o. zabrania się podnoszenia z wody jakiegokolwiek sprzętu rybackiego. O zauważonym, a podejrzanym o kłusownicze pochodzenie sprzęcie należy niezwłocznie powiadomić Policję, Państwową Straż Rybacką, lub Spółkę.
 6. Na wodach Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o. wędkarzy obowiązują organiczenia w zanęcaniu ryb: do 0,50 kg zanęty suchej lub 1 kg zanęty mokrej (przygotowanej we włąsnym zakresie) dziennie na wędkarza.
 7. Utrzymuje się opłaty ulgowe dla emerytów, rencistów i uczącej się młodzieży (do 26 roku życia). Zniżka przysługuje na połowy dwiema wędkami zwykłymi z brzegu na jednym jeziorze.
 8. Młodzież do lat 14 wędkująca pod opieką osoby dorosłej posiadającej zezwolenie, zwolniona jest z opłat.
 9. Obcokrajowcy wnoszą opłaty po okazaniu dowodu tożsamości.
 10. Pozostałe zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu i ochrony ryb określone zostały w ustawie o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r, oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.
 11. Zawarte w niniejszym regulaminie informacje stanowią uzupełnienie warunków opłaty wydanej przez uprawnionego do rybactwa na uprawianie amatorskiego połowu ryb.

Wykaz opłat za wędkowanie na jeziorach
Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o. na rok 2017:

 1. Opłaty za wędkowanie w sezonie letnim na jeziora grupy I: w zł
Rodzaj opłaty Jedno jezioro grupy I 4 jeziora z grupy I
cały sezon 14 dni 7 dni 3 dni 1 dzień  Cały sezon
Z brzegu (01.04 - 30.11) 72 55 35 25 15 125
Z łodzi (01.06 – 15.11) 118 86 66 46 27 180
Ulgowa (01.04 – 30.11)  38 zł / na jedno jezioro z brzegu

  

Maj z łodzi (01.05-31.05) 53 zł / na jedno jezioro do podstawowego zezwolenia
Noc tylko z brzegu (01.04 – 30.11) 13 zł / wydawane do podstawowego zezwolenia
Styczeń i luty (z łodzi jedno jezioro gr. I) 150 zł /samodzielne zezwolenie

 1.  Członkowie PZW O/ Koszalin mający aktualną opłatę na wody nizinne lub górskie mogą bez wnoszenia dodatkowej opłaty w Przedsiębiorstwie uprawiać amatorski połów ryb wędkami na następujących jeziorach: Wilczkowo Św., Czaple M i D, Klokowo, Dąbrowieckie D (Radoniewieckie, Kołacz), Dołgie M/k Zagozda, Słonowice - na zasadach niniejszego Regulaminu-Informatora z możliwością:

Z brzegu (01.01 – 31.12)
Z łodzi (01.05-15.11)
Noc tylko z brzegu (01.01 – 31.12)
Z lodu (w całym okresie bezpiecznej pokrywy lodowej)

 1. Opłata całoroczna (w tym spod lodu, z brzegu cały rok i całą dobę, z łodzi od 01.05 do 15.11) na wszystkie jeziora grupy I

Z brzegu 195 zł
Z łodzi 380 zł

Członkom PZW O/Koszalin na te opłaty przysługuje zniżka 30% - zezwolenie do wykupienia w siedzibie Spółki, po okazaniu aktualnej legitymacji PZW (opłaty jak w pkt. 2).

Z brzegu 136 zł
Z łodzi 266 zł

 1. Opłata za sezon zimowy 2017 r. (I, II, III, XII 2017r. oraz 1. i 2. stycznia 2018r.) - obejmuje:

wszystkie jeziora grupy I

54 zł

jedno jezioro z grupy I

36 zł

 1. Połowy kuszą na jeziorze Zarańsko w sezonie połowowym od 16 V do 14 X, na innych jeziorach połowy kuszą są zabronione
Opłata na jezioro Zarańsko 3 dni 85 zł
1 dzień 45 zł

 1. Opłat dokonywać można w siedzibie Przedsiębiorstwa lub u osób upoważnionych w terenie.
  Opłat dokonywać można również na konto Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o.
  PKO BP SA o/Złocieniec nr 61 1020 2847 0000 1702 0006 9724(na przekazie pisane łącznie)
  i w tym przypadku należy określić na blankiecie wpłaty okres wędkowania, sposób i jezioro (lub grupę jezior).

  Odcinek wpłaty traktowany jest jako zezwolenie wraz z kartą wędkarską oraz z wydrukiem następującego tekstu:

„Wędkujących obowiązują zasady i warunki wykonywania amatorskiego połowu ryb oraz ochrona ryb określone w:

a) Ustawie o Rybactwie Śródlądowym – tekst jednolity (Dz.U. Nr 189 poz. 1471 z dnia 21 października 2009 r.) ze zmianą (Dz. U. Nr 200 poz. 1322 z dnia 24 września 2010 r.)

b) Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. Nr 138 poz. 1559 z dnia 12 listopada 2001 r. ze zmianą Dz.U.Nr 104 poz. 654 z dnia 11 czerwca 2010 r.)

c) Regulaminie - informatorze Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec sp. z o.o.”

Samowolny podział ceny opłaty i okresu wędkowania jest niedozwolony i traktowany będzie jak brak opłaty.

Wykaz jezior Przedsiębiorstwa Rybackiego Złocieniec Sp. z o.o.
oraz sposób ich udostępnienia do wędkowania w 2017r.


Jeziora grupy I Pow. Ewidencyjna

Gmina i miasto Złocieniec
1.Kańsko54,19 ha
2.Malaszewo8,60 ha(zakaz używania silników spalinowych)
3.Wąsosze318,75 ha
4.Wilczkowo283,70 ha(zakaz używania silników spalinowych)
5.Siecino787,78 ha
6.Morzysław15,47 ha(zakaz używania silników spalinowych)
7.Skąpe25,32 ha(zakaz używania silników spalinowych)
8.Lubie1398,47 ha
9.Stawno38,09 ha
10.Stawno-Łąki41,79 ha
Gmina Kalisz Pomorski
11.Wiliż32,76 ha
12.Krzywe Dębsko121,76 ha
13.Szerokie79,04 ha
14.Mąkowary180,39 ha
15.Giżyno67,40 ha
16.Prostynia50,49 ha
17.Wiry (Mostowe)10,31 ha(jedynie z brzegu w odległości do 100 m od szosy)
Gmina Wierzchowo
18. Busko33,81 ha
19. Dolne11,95 ha
20. Górne1,78 ha
Gmina Ostrowice
21. Przytońko-Tęczyno111,08 ha
22. Wielkie Dąbie57,64 ha
23. Małe Dąbie2,52 ha
24. Kamienne24,50 ha
25. Wandowo24,46 ha
26. Klestyno (Kleszczno)39,56 ha
27. Klestyno Małe1,28 ha
28. Dołgie (Gronowskie)98,14 ha
29. Ostrowickie (Borne)100,88 ha
30. Niecino Małe15,01 ha
31. Niecino Duże44,28 ha
32. Gielno19,86 ha
Gmina Drawsko Pomorskie
33. Gangnowo Duże86,16 ha
34. Gangnowo Małe10,73 ha
35. Bęgardowo (Nętno)34,79 ha
36. Rydzewo47,50 ha
37. Węglino W.12,47 ha
38. Zarańsko185,85 ha(zakaz używania silników spalinowych)
39. Dołgie Małe/k Zagozda63,62 ha
40. Kosobudy (Chociebądź)58,76 ha
41. Zieleniec (Darskowo)43,15 ha
42. Konotop48,91 ha
43. Jelenie53,58 ha
44. Wilże29,78 ha
45. Linowo (Kodo)42,48 ha
46. Czaple Duże113,93 ha(łącznie Czaple Duże i Małe + Kocioł + Kociołek)
47. Bucierz Duża149,74 ha(zakaz wędkowania z brzegu wschodniego)
48. Dąbie Wielkie i Małe121,10 ha
Gmina Brzeźno
49. Słonowice48,32 ha
50. Wilczkowo Świdwińskie32,60 ha
51. Więcław30,46 ha
52. Donatowo (Klęckie)101,45 ha
Gmina Połczyn Zdrój
53. Dąbrowieckie Duże (Radoniewieckie, Kołacz)46,53 ha
54. Kłokowskie (Klokowo)27,60 ha(zakaz używania silników spalinowych)
55. Gawroniec21,69 ha
56. Tuczno (Barczaka)10,01 ha(zakaz używania silników spalinowych)
1. Karpno15,77 haGmina Ostrowice
2. Resko Górne64,67 haGmina Połczyn Zdrój

UWAGA! POLIGON !!! Jeziora: Mielno, Strunowo – Zły Łęg, Łowickie (Jeziorak), Trzepielewo są całkowicie wyłączone z wędkowania.
Jeziora, do których dostęp może być czasowo uniemożliwiony ze względu na potrzeby Poligonu: Prostynia, Dąbie WiM, Konotop, Czaple MiD, Bucierz D (zakaz wędkowania z brzegu wschodniego- tj. od skrzyżowania drogi Oleszno-Karwice/stara plaża/ do rzeki Ostrowitnica) Jelenie, Mostowe Wiry (udostępnione jest jedynie z brzegu w odległości do 100m od drogi nr. 175 Drawsko Pom.- Kalisz Pom..) oraz Lubie (brzeg w granicach poligonu).

UWAGA! JEZIORA-ŁOWISKA SPECJALNE
Na jeziorze Karpno w gminie Ostrowice oraz jez.Resko Górne w gminie Połczyn Zdr. zostały utworzone łowiska specjalne (jeziora te są wyłączone z wykazu jezior dostępnych do wędkowania na zasadach niniejszego regulaminu). Regulaminy łowisk, cenniki i zezwolenia dostępne są w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz w Gospodarstwie Rolnym w Karpnie i w Dworku “50 Dębów” w Starym Resku.