Regulamin łowiska szczupakowego “KARPNO”

 

1. Łowisko udostępnione jest codziennie, od wschodu do zachodu słońca (zgodnie z kalendarzem) przez cały rok z wyjątkiem okresu występowania pokrywy lodowej.

2. Wędkować mogą jedynie osoby posiadające licencję.

3. Połowy dozwolone są na jedną wędkę, dowolną metodą i przynętą, zgodną z obowiązującym prawem w tym zakresie.
Żywiec lub martwa rybka użyte jako przynęta, mogą pochodzić jedynie z jeziora Karpno.

4. Wymiary i okresy ochronne zgodne są z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określającym je.

5. Na łowisku obowiązują następujące limity dziennych połowów :
- 2 sztuki ryb drapieżnych łącznie,
- pozostałe gatunki w ilościach nie przekraczających 5 kg łącznie, chyba że jest to jedna  ryba o masie  jednostkowej większej niż 5 kg,
- ryby przeznaczone do zabrania należy bezpośrednio po złowieniu w sposób szybki i humanitarny uśmiercić, pozostałe niezwłocznie po odhaczeniu wpuścić z powrotem do jeziora.
Zabrania się używania jakiegokolwiek sprzętu do przetrzymywania ryb "na żywo" (np.siatek,agrawek itp.).

6. Wędkowanie może odbywać się jedynie z łodzi Gospodarstwa w Karpnie, lub z brzegu. Zabrania się używania własnych łodzi.

7. Przed przystąpieniem do wędkowania należy zgłosić swoje wejście na łowisko pracownikowi obsługi. Zejście z łowiska  należy również zgłosić pracownikowi, okazać zabierane ryby i zwrócić pobrany sprzęt. W przypadku wejścia na łowisko wcześnie rano (przed godz.700) należy wszelkie sprawy formalne załatwić dnia poprzedniego.

8. Osoba wchodząca na łowisko i pobierająca sprzęt pozostawia dokument tożsamości, zwracany po zakończeniu wędkowania i rozliczeniu się ze sprzętu.

9. Parkowanie samochodów możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

10. Licencje na wędkowanie sprzedawane są na jeden dzień.
      Cena licencji wynosi 60,00 zł.

11. Licencje sprzedawane są w :

Przedsiębiorstwie Rybackim Złocieniec sp. z o.o. 78-520 Złocieniec ul. Staszica 19
Tel . /94/ 36-715-58
www.zlocryb.hg.pl

Gospodarstwie Rolnym ” Karpno” w Karpnie 78-506 Ostrowice
Tel . 516 164 900, 502-50-24-53
www.karpno.pl